Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на товарни автомобили 4x4 - шаси за рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – 3 бр.“

Регистрационен No: 035 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 30.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:00 на 10.06.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Връзка към ЕП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 14.04.2016г. 14:50ч 2213 kb   

Обявление

Обявление 14.04.2016г. 14:50ч 6257 kb   

Документация

Документация 14.04.2016г. 14:50ч 1630 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 14.04.2016г. 14:50ч 945 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 06.06.2016г. 15:31ч 50 kb   

Протоколи комисия 06.06.2016г. 15:32ч 42 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 13:49ч 85 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 13:49ч 76 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 20.06.2016г. 13:34ч 54 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 05.08.2016г. 10:30ч 35 kb   

Гаранции за участие 05.08.2016г. 13:23ч 54 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 15.12.2016г. 14:34ч 40 kb   

Договори

Договор МТ - 317 / 01.08.2016

Договор 1 02.08.2016г. 08:15ч 1241 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 24.01.2017г. 08:13ч 119 kb