Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Изграждане на гаражни клетки за ПП автомобили на промплощадката в с. Трояново”

Регистрационен No: 055 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 25.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:30 на 03.06.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 13.04.2016г. 10:05ч 2573 kb   

Обявление

Обявление 13.04.2016г. 10:05ч 5791 kb   

Документация

Документация 13.04.2016г. 10:07ч 2656 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 13.04.2016г. 10:18ч 2708 kb   

Чертежи / техническо задание 13.04.2016г. 10:19ч 55828 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 20.06.2016г. 11:31ч 522 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 11:31ч 551 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 11:31ч 511 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 11:31ч 1035 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 20.06.2016г. 11:31ч 1125 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 20.07.2016г. 12:38ч 439 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 27.06.2017г. 13:59ч 418 kb   

Договори

Договор МТ- 309 / 20.07.2016

Договор 1 20.07.2016г. 12:37ч 6653 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 03.07.2017г. 13:46ч 2229 kb