Енергийна независимост и национална сигурност

 

Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ERs 710

Регистрационен No: 54 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 21.07.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 12.10.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Връзка към ЕП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 14.04.2016г. 10:19ч 118 kb   

Обявление

Обявление 14.04.2016г. 10:19ч 359 kb   

Документация

Документация 14.04.2016г. 10:19ч 3253 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 14.04.2016г. 10:21ч 745 kb   

Чертежи / техническо задание 14.04.2016г. 10:23ч 662792 kb   

Указания и образци на документи

Решение за промяна

Решение за промяна 14.07.2016г. 15:38ч 137 kb   

Разяснения

Разяснения 14.05.2016г. 10:53ч 79 kb   

Разяснения 20.05.2016г. 10:34ч 42 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 16.08.2016г. 10:07ч 74 kb   

Протоколи комисия 16.08.2016г. 10:07ч 57 kb   

Протоколи комисия 25.10.2016г. 08:41ч 77 kb   

Протоколи комисия 25.10.2016г. 08:41ч 73 kb   

Протоколи комисия 25.10.2016г. 08:41ч 52 kb   

Протоколи комисия 25.10.2016г. 08:41ч 93 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 25.10.2016г. 08:42ч 73 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 23.12.2016г. 12:46ч 40 kb   

Гаранции за участие 23.12.2016г. 12:47ч 40 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 21.08.2018г. 14:14ч 52 kb   

Други

Други 09.06.2016г. 16:03ч 66 kb   

Договори

Договор MT-447 / 22.12.2016

Договор 1 09.01.2017г. 12:55ч 1196 kb   

Договор 2 09.01.2017г. 12:55ч 730 kb   

Договор 3 09.01.2017г. 12:55ч 4033 kb   

Договор 4 09.01.2017г. 12:55ч 3597 kb   

Подизпълнение

Подизпълнение 1 25.01.2017г. 13:57ч 517 kb   

Допълнителни споразумения

Допълнителни споразумения 1 13.06.2017г. 16:03ч 68 kb   

Допълнителни споразумения 2 10.08.2017г. 08:22ч 103 kb   

Допълнителни споразумения 3 05.09.2017г. 16:05ч 118 kb   

Допълнителни споразумения 4 10.10.2017г. 15:58ч 110 kb   

Допълнителни споразумения 5 26.03.2018г. 09:27ч 195 kb   

Допълнителни споразумения 6 27.06.2018г. 15:44ч 145 kb   

Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 27.08.2018г. 14:27ч 256 kb