Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на товарни автомобили 4x4 - шаси за рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – 3 бр."

Регистрационен No: 034 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 30.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:45 на 10.06.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Връзка към ЕП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 14.04.2016г. 14:33ч 2224 kb   

Обявление

Обявление 14.04.2016г. 14:33ч 5822 kb   

Документация

Документация 14.04.2016г. 14:34ч 1773 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 14.04.2016г. 14:34ч 945 kb   

Указания и образци на документи

Протоколи комисия

Протоколи комисия 06.06.2016г. 15:31ч 52 kb   

Протоколи комисия 06.06.2016г. 15:31ч 39 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 13:50ч 76 kb   

Протоколи комисия 20.06.2016г. 13:50ч 73 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 20.06.2016г. 13:34ч 55 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 05.08.2016г. 10:29ч 38 kb   

Гаранции за участие 05.08.2016г. 13:23ч 58 kb   

Гаранции за изпълнение

Гаранции за изпълнение 15.12.2016г. 14:33ч 43 kb   

Договори

Договор МТ - 316 / 01.08.2016

Договор 1 02.08.2016г. 08:15ч 1225 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 24.01.2017г. 08:14ч 108 kb