Енергийна независимост и национална сигурност

 

Рехабилитация на централна контактна мрежа на ж.п. гара „Разделна“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново

Регистрационен No: 040 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 19.05.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 10:30 на 21.06.2016 г.

Връзка към АОП: ТУК

Документация

Решение за откриване

Решение за откриване 14.04.2016г. 10:11ч 115 kb   

Обявление

Обявление 14.04.2016г. 10:12ч 266 kb   

Документация

Документация 14.04.2016г. 10:12ч 3017 kb   

Чертежи / техническо задание

Чертежи / техническо задание 14.04.2016г. 10:12ч 189 kb   

Чертежи / техническо задание 14.04.2016г. 10:12ч 13769 kb   

Указания и образци на документи

Решение за промяна

Решение за промяна 16.05.2016г. 15:29ч 128 kb   

Разяснения

Разяснения 03.05.2016г. 15:19ч 173 kb   

Разяснения 11.05.2016г. 14:05ч 114 kb   

Разяснения 12.05.2016г. 15:55ч 489 kb   

Разяснения 20.05.2016г. 15:46ч 121 kb   

Протоколи комисия

Протоколи комисия 03.06.2016г. 09:53ч 76 kb   

Протоколи комисия 03.06.2016г. 09:53ч 54 kb   

Протоколи комисия 08.07.2016г. 14:16ч 66 kb   

Протоколи комисия 08.07.2016г. 14:16ч 80 kb   

Протоколи комисия 08.07.2016г. 14:17ч 191 kb   

Решения по чл.38

Решения по чл.38 08.07.2016г. 14:17ч 70 kb   

Гаранции за участие

Гаранции за участие 20.10.2016г. 14:25ч 57 kb   

Гаранции за участие 07.11.2016г. 13:29ч 40 kb   

Гаранции за участие 07.11.2016г. 13:30ч 40 kb   

Договори

Договор МТ - 407 / 04.11.2016

Договор 1 07.11.2016г. 13:29ч 2544 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания
Приключен/прекратен

Приключен/прекратен 1 11.02.2019г. 14:55ч 185 kb