Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на чистачка полиуретанова челна за ГТЛ В 1800

Референтен No:50 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 08.10.2019 г.

Виж повече   

Мониторинг и диагностика на акумулаторни уредби

Референтен No:42 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.10.2019 г.

Виж повече   

Ремонт на хидравлични гъвкави съединения

Референтен No:48 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 03.10.2019 г.

Виж повече   

Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№2443 (Т´ )

Референтен No:44 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на газ пропан – бутан марка „Б“ в бутилки

Референтен No:46 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.09.2019 г.

Виж повече   

Поддръжка на дейта център - НР хардуер и софтуер

Референтен No:39 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.09.2019 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи и резервни части за изпитвателните въглехимични лаборатории

Референтен No:45 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.09.2019 г.

Виж повече   

Доставка на облицовки за откатни барабани за SRs 2000 и SRs 1200

Референтен No:38 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.09.2019 г.

Виж повече