Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Поддръжка на дейта център - НР хардуер и софтуер

Референтен No:39 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.09.2019 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи и резервни части за изпитвателните въглехимични лаборатории

Референтен No:45 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.09.2019 г.

Виж повече   

Доставка на облицовки за откатни барабани за SRs 2000 и SRs 1200

Референтен No:38 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.09.2019 г.

Виж повече   

Оптични трасета от подстанция 110kV до РТНК в рудниците

Референтен No:40 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.10.2019 г.

Виж повече   

Доставка на оборудване на линейната част за ГТЛ

Референтен No:35 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.09.2019 г.

Виж повече   

Наем на технологична и спомагателна механизация с оператор

Референтен No:34 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 15.08.2019 г.

Виж повече   

Външен метрологичен контрол и ремонт на геодезични инструменти

Референтен No:31 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 19.08.2019 г.

Виж повече