Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на сапани от стоманени въжета

Референтен No:1 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 21.02.2019 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи и резервни части за калориметри „IKA”

Референтен No:2 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 29.01.2019 г.

Виж повече   

Обучение на работници за придобиване на правоспособност по професията "Заварчик"

Референтен No:72 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 02.01.2019 г.

Виж повече   

Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла

Референтен No:Търг 1 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 13.12.2018 г.

Виж повече   

Доставка на вододисперсни (водоразредими) бои за нуждите на "Мини Марица-изток" ЕАД

Референтен No:65 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на силови електролитни кондензатори и вентилатори за честотни преобразуватели на багери

Референтен No:63 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи за печатащи устройства

Референтен No:70 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на гидероси

Референтен No:71 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.10.2018 г.

Виж повече   

Наем на автокранове с оператор

Референтен No:69 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.10.2018 г.

Виж повече