Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на модул за контрол и управление на задвижваща станция

Референтен No:50 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.07.2018 г.

Виж повече   

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за 2018-2019 година

Референтен No:51 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.07.2018 г.

Виж повече   

Почистване на изгребни септични ями и канализации на територията на Мини Марица – изток“ ЕАД

Референтен No:40 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.06.2018 г.

Виж повече   

Газификация на парова централа на рудник „Трояново – север“

Референтен No:39 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 23.07.2018 г.

Виж повече   

Наемане на автогрейдер с оператор за нуждите на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Референтен No:46 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 28.06.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на автомобилни газови уредби

Референтен No:35 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 19.06.2018 г.

Виж повече