Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на специализирани модули за пепеломерите от автоматизираната система за управление на качеството на въглищата (АСУКВ)

Референтен No: 47 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 04.11.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Договори:

Договор МТ-348 / 20.12.2019

Договор МТ 348 - 20.12.2019 г. 06.01.2020 1052 kb