Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на пневматични възглавници

Референтен No:57 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 06.08.2018 г.

Виж повече   

„Ремонт на гориво-нагнетателни помпи ( ГНП) и дюзи горивни на дизелови двигатели“

Референтен No:47 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 06.08.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на части от двигатели с вътрешно горене

Референтен No:54 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.08.2018 г.

Виж повече   

Доставка на гумени пръстени ГП 1017 за ГТЛ 1800

Референтен No:55 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.07.2018 г.

Виж повече   

„Доставка на оборудване за ремонт на хидравлични гъвкави съединения (маркучи)“

Референтен No:49 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.07.2018 г.

Виж повече   

„Изработка и монтаж на стъкла за технологична механизация“

Референтен No:48 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.07.2018 г.

Виж повече   

Мониторинг на повърхностни води

Референтен No:43 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 24.07.2018 г.

Виж повече