Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Наем на автокранове с оператор

Референтен No:69 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.10.2018 г.

Виж повече   

Сервиз и ремонт на кабелоизмервателна апаратура (лаборатория)

Референтен No:62 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на електрозащитни средства – преносими заземители

Референтен No:67 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 15.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на бързодействащи предпазители за ниско напрежение

Референтен No:68 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 02.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на модул за контрол и управление на задвижваща станция

Референтен No:64 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.10.2018 г.

Виж повече   

Обучение на работници за придобиване на правоспособност по професията "Заварчик"

Референтен No:60 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 20.09.2018 г.

Виж повече   

„Доставка на технически лепила и химикали“

Референтен No:56 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 06.09.2018 г.

Виж повече   

Доставка на хартия – принтерна, плотерна, копирна и друга хартия за нуждите на Мини Марица Изток ЕАД

Референтен No:61 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 11.09.2018 г.

Виж повече