Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на части от двигатели с вътрешно горене

Референтен No: 51 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 14:00 на 04.11.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Протоколи

Договори:

Договор 136 / 03.04.2020

TO-136-3-04-2020-ЗАЛ 06.04.2020 1409 kb   

Договор 137 / 03.04.2020

TO-137-3-04-2020-ЗАЛ 06.04.2020 1359 kb   

Договор 138 / 03.04.2020

TO-138-3-04-2020-ЗАЛ 06.04.2020 1429 kb