Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизна поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата (АСУКВ)

Референтен No: 03 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.02.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 08.02.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Договори:

Договор MT-51 / 18.02.2019

MT-51-18-02-2019-ЗАЛ 18.02.2019 1158 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка