Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на материали и модули за въвеждане в експлоатация и поддържане на aналогов мултиплексор Muxan 8RTD Modbus RTU в участък РТНК-2 на рудник „Трояново-1”

Регистрационен No: 04 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 01.02.2016 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 11:00 на 02.02.2016 г.

Номер в АОП: 9049722

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 20.01.2016г. 10:45ч 4429 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 20.01.2016г. 10:45ч 106 kb   

Образци на документи

Образци на документи 20.01.2016г. 10:45ч 310 kb   

Образци на документи 20.01.2016г. 10:45ч 574 kb   

Образци на документи 20.01.2016г. 10:45ч 182 kb   

Протоколи

Протоколи 12.02.2016г. 10:19ч 83 kb   

Договори

Договор 061 / 24.02.2016

Договор 1 24.02.2016г. 15:40ч 537 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 18.05.2016г. 07:58ч 9 kb   

Плащания 2 19.05.2016г. 15:42ч 9 kb   

Плащания 3 21.06.2016г. 14:22ч 9 kb   

Плащания 4 31.08.2016г. 12:53ч 9 kb   

Приключен/прекратен

03.08.2016 Договорът е изпълнен.