Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на товарни вагони

Референтен No: 100 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 11.11.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Методика ЗОП 100-2019.pdf 10.10.2019 174 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО 209 / 25.06.2020

TO-209-25-06-2020-ЗАЛ 30.06.2020 5676 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка