Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на лентоотрезна машина

Референтен No:60 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.01.2020 г.

Виж повече   

Доставка на облицовки за откатни барабани за SRs 2000 и SRs 1200

Референтен No:59 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 07.01.2020 г.

Виж повече   

Доставка на антифриз, готов за употреба

Референтен No:56 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.12.2019 г.

Виж повече   

Достака на кислород, сгъстен под налягане в бутилки

Референтен No:57 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 06.12.2019 г.

Виж повече   

Доставка на бои и лакове

Референтен No:55 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 12.11.2019 г.

Виж повече   

Ремонт на цифрови релейни защити производство на АВВ

Референтен No:54 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 11.11.2019 г.

Виж повече   

Избор на фирма за изкупуване (продажба) на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Референтен No:Търг 1 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 28.11.2019 г.

Виж повече   

Сервизно обслужване и ремонт на климатични инсталации на верижни машини и кранове

Референтен No:52 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 08.11.2019 г.

Виж повече