Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Рехабилитация (ремонт) на 10 броя кабини на багери в рудник Трояново-3

Референтен No:80 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.08.2016 г.

Виж повече   

Доставка на ръкавици с пет пръста

Референтен No:79 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.08.2016 г.

Виж повече   

Ремонт и техническа поддръжка на леки автомобили, собственост на Мини Марица-изток ЕАД

Референтен No:77 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.08.2016 г.

Виж повече   

Д-ка на съединители и спирачни шайби за подем роторна стрела на багери Rs 4000, 2000, 1200, 1301

Референтен No:85 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.08.2016 г.

Виж повече   

Доставка на вулканизационни материали за ленти със стоманен корд

Референтен No:68 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.08.2016 г.

Виж повече   

Доставка на резервни части за трактори К-701, Т-150, ТК-80 и Беларус

Референтен No:72 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 10.08.2016 г.

Виж повече   

Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ – зимна употреба

Референтен No:59 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.08.2016 г.

Виж повече   

Доставка на зъби за роторни и кофово-верижни багери

Референтен No:61 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 17.08.2016 г.

Виж повече   

Застраховане на МПС, собственост на “Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево през 2016 - 2017 година

Референтен No:78 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 19.07.2016 г.

Виж повече