Енергийна независимост и национална сигурност

 

Външен метрологичен контрол и ремонт на геодезични инструменти

Референтен No: 31 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 20.08.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Методика за оценка

Методика.pdf 02.08.2019 3640 kb   

Протоколи

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори:

Договор МТ 329 / 28.11.2019

МТ-329-обос.поз.№1 02.12.2019 1858 kb   

Договор МТ-335 / 29.11.2019

MT-335 обос.поз.2 04.12.2019 1713 kb