Енергийна независимост и национална сигурност

 

Оптични трасета от подстанция 110kV до РТНК в рудниците

Референтен No: 40 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 10.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 11.10.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори:

Договор ТО-02 / 06.01.2020

Договор TO-02-6-01-2020-ЗАЛ 08.01.2020 2942 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка