Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на стомани

Референтен No: КС 15-2017-06 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Разяснение

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор 48 / 11.02.2020

TO-48-11-02-2020-ЗАЛ 18.02.2020 1207 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор 49 / 11.02.2020

TO-49-11-02-2020-ЗАЛ 18.02.2020 1318 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор 68 / 21.02.2020

TO-68-21-02-2020-ЗАЛ 27.02.2020 1240 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка