Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на спирателни кранове за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД

Референтен No: 12 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 24.04.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 25.04.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-240 / 26.08.2019

MT-240-26-08-2019-ЗАЛ 28.08.2019 1309 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка