Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на работни обувки, цели тип Кубинки

Референтен No: 075 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.07.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 29.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за удължаване на срока

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 075 2016.pdf 04.07.2016 3722 kb   

Документация

Решение за изменение или допълнителна информация

Разяснения

Разяснение № 1.pdf 14.07.2016 239 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Protokol 1.pdf 27.09.2016 812 kb   

Protokol 2.pdf 27.09.2016 998 kb   

Protokol 3.pdf 04.01.2017 1849 kb   

Protokol 4.pdf 04.01.2017 883 kb   

Protokol 5.pdf 04.01.2017 652 kb   

Окончателен доклад

Protokol 6 okonchatelen.pdf 04.01.2017 1380 kb   

Решение за приключване

Reshenie klass kubinki.pdf 04.01.2017 632 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-114 / 22.03.2017

-114-2017 24.03.2017 595 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка