Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на металорежещи инструменти - фрези.

Регистрационен No: 72 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 04.08.2015 г.

Дата и час за отваряне на ценовите предложения: 09:00 на 05.08.2015 г.

Номер в АОП: 9044004

Линк към АОП: ТУК

Документация

Публична покана

Публична покана 20.07.2015г. 15:19ч 85 kb   

Техническа спецификация

Техническа спецификация 20.07.2015г. 15:20ч 53 kb   

Образци на документи

Образци на документи 20.07.2015г. 15:20ч 167 kb   

Образци на документи 20.07.2015г. 15:20ч 201 kb   

Образци на документи 20.07.2015г. 15:20ч 17 kb   

Протоколи

Протоколи 13.08.2015г. 08:55ч 93 kb   

Договори

Договор MT-335 / 08.09.2015

Договор 1 09.09.2015г. 15:56ч 852 kb   

Подизпълнение
Допълнителни споразумения
Плащания

Плащания 1 08.01.2016г. 11:29ч 9 kb   

Плащания 2 26.07.2016г. 15:17ч 9 kb   

Плащания 3 29.11.2016г. 15:23ч 9 kb   

Приключен/прекратен

22.11.2016 Договора е изпълнен качествено и в срок.