Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на вакуумни контактори ниско напрежение

Референтен No:170 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 01.02.2016 г.

Виж повече   

Актуализация на софтуера на АСДУ на „Мини Марица Изток“ ЕАД – рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

Референтен No:179 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 09.02.2016 г.

Виж повече   

Наемане на два броя булдозери, с оператор за нуждите на рудник „Трояново-1”, участък РТНК-3

Референтен No:184 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 08.02.2016 г.

Виж повече   

Актуализация на софтуера на АСДУ на „Мини Марица Изток“ ЕАД – рудник „Трояново-1“, с. Трояново

Референтен No:178 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 09.02.2016 г.

Виж повече   

Доставка на ролки поддържащи В194х1000-6308 за ГТЛ 1800

Референтен No:168 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 04.02.2016 г.

Виж повече   

Доставка на 1 200 тона брикети

Референтен No:172 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:14.12.2015 г.

Виж повече   

"Доставка на булдозери"

Референтен No:119 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 18.01.2016 г.

Виж повече   

Ремонт и техническа поддръжка на автомобили Тойота.

Референтен No:156 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 08.01.2016 г.

Виж повече