Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на резервни части за технологична механизация машини "HYUNDAI"

Референтен No:161 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 26.02.2016 г.

Виж повече   

Доставка на филтри за машини KOMATSU

Референтен No:1 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 25.02.2016 г.

Виж повече   

Доставка на редуктори

Референтен No:182 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 29.02.2016 г.

Виж повече   

„Предаване срещу заплащане на опасни отпадъци“

Референтен No:176 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 24.02.2016 г.

Виж повече   

Доставка на адаптери и зъби Ultralok U45 или техен еквивалент

Референтен No:183 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 17.02.2016 г.

Виж повече   

Доставка на студозащитно облекло

Референтен No:132 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 12.02.2016 г.

Виж повече   

Ремонт на прекъсвачи тип ММО

Референтен No:171 / 2015

Срок за подаване на оферти/заявления:15:00 на 01.02.2016 г.

Виж повече