Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сметосъбиране и транспортиране на твърди битови отпадъци от територията на рудник „Трояново-1“ и рудник „Трояново-север“

Референтен No: 43 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 25.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 26.09.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Техническа спецификация

Методика за оценка

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка