Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизно обслужване и ремонт на климатични инсталации на верижни машини и кранове

Референтен No: 52 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 11.11.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Техническа спецификация

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка