Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на цифрови релейни защити производство на АВВ

Референтен No: 54 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:00 на 12.11.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Техническа спецификация

Методика за оценка

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка