Енергийна независимост и национална сигурност

 

Разширяване и надграждане на телефонна централа

Референтен No: 129 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 10.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 13.01.2020 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор ТО 119 / 30.03.2020

TO-119-30-03-2020-ЗАЛ 02.04.2020 2236 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО 120 / 30.03.2020

TO-120-30-03-2020-ЗАЛ 02.04.2020 2114 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка