Енергийна независимост и национална сигурност

 

Преустройство на помещения в архив в административна сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Референтен No: 128 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 03.02.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 04.02.2020 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Решение за приключване