Енергийна независимост и национална сигурност

 

Поддръжка на дейта център - НР хардуер и софтуер

Референтен No: 39 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 01.10.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Договори:

Договор MT-324 / 25.11.2019

MT-324-25-11-2019-ЗАЛ 27.11.2019 1347 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка