Енергийна независимост и национална сигурност

 

Наем на технологична и спомагателна механизация с оператор

Референтен No: 34 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 15.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 16.08.2019 г.

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Договори:

Договор MT-262 / 19.09.2019

MT-262-19-09-2019 24.09.2019 1189 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка