Енергийна независимост и национална сигурност

 

Избор на фирми за изкупуване (продажба) на отпадъци генерирани в резултат от дейността на „Мини Марица Изток“ ЕАД, гр. Раднево

Референтен No: Търг 1 / 2021

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:30 на 28.05.2021 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 31.05.2021 г.

Документи