Енергийна независимост и национална сигурност

 

Избор на фирма за изкупуване (продажба) на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Референтен No: Търг 1 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 15:00 на 28.11.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 29.11.2019 г.

Документи

Обява