Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Едногодишно абонаментно обслужване на информационна система TEREZA.NET, състояща се от програмни продукти: PERSY (Управление на персонала), TEREZA (Работни заплати), ELEKTRA (Лични картони и предпазни средства), MEDEA (Трудова медицина), програмни п

Референтен No: 36 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 15.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:00 на 16.08.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Договори:

Договор МТ - 243 / 27.08.2019

MT-243-27-08-2019-ЗАЛ 28.08.2019 1512 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка