Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за ГТЛ

Референтен No: 86 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 10.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 11.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО-21 / 23.01.2020

TO-21-23-01-2020-ЗАЛ 05.02.2020 1193 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за изменение на договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО-22 / 23.01.2020

TO-22-23-01-2020-ЗАЛ 05.02.2020 1246 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за изменение на договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор ТО-23 / 23.01.2020

TO-23-23-01-2020-ЗАЛ 05.02.2020 1193 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за изменение на договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка