Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за електрически локомотиви

Референтен No: 58 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 08.10.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Техническа спецификация ОП 1.pdf 05.09.2019 345 kb   

Конструктивна документация за обособена позиция № 1.zip 05.09.2019 96803 kb   

Техническа спецификация ОП 2.pdf 05.09.2019 194 kb   

Конструктивна документация за обособена позиция № 2.zip 05.09.2019 5873 kb   

Техническа спецификация ОП 3.pdf 05.09.2019 193 kb   

Конструктивна документация за обособена позиция № 3.zip 05.09.2019 7638 kb   

Техническа спецификация ОП 4.pdf 05.09.2019 245 kb   

Каталог 6404 на “VEB BERLINER BREMSENWERK” за обособена позиция № 4.zip 05.09.2019 11904 kb   

Техническа спецификация ОП 5.pdf 05.09.2019 248 kb   

Каталог 4515.0 на VEB BERLINER BREMSENWERK за обособена позиция № 5.zip 05.09.2019 5308 kb   

Техническа спецификация ОП 6.pdf 05.09.2019 230 kb   

Конструктивна документация за обособена позиция № 6.zip 05.09.2019 28 kb   

Техническа спецификация ОП 7.pdf 05.09.2019 200 kb   

Конструктивна документация за обособена позиция № 7.zip 05.09.2019 17 kb   

Техническа спецификация ОП 8.pdf 05.09.2019 197 kb   

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади