Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части и материали за железен път

Референтен No: 89 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 10.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 11.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор ТО 125 / 02.04.2020

TO-125-2-04-2020-ЗАЛ 03.04.2020 2683 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка