Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване

Референтен No: 116 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 29.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 30.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 19.11.2019 226 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 19.11.2019 304 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 25.02.2020 381 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 25.02.2020 499 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 25.02.2020 442 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-127 / 02.04.2020

TO-127-2-04-2020-ЗАЛ 07.04.2020 1356 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор TO-158 / 24.04.2020

TO-158-27-04-2020-ЗАЛ 29.04.2020 1198 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка