Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на полиуретанови пръстени за ГТЛ 1800

Референтен No: 98 / 2016

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.09.2016 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 08:30 на 27.09.2016 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №1.pdf 25.10.2016 88 kb   

Протокол №2.pdf 25.10.2016 47 kb   

Протокол №3.pdf 25.10.2016 50 kb   

Протокол №4.pdf 25.10.2016 110 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение ЗОП 98-2016.pdf 25.10.2016 74 kb   

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор 420 / 21.12.2016

MT 420-21.11.2016 01.12.2016 437 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка