Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на оборудване на линейната част за ГТЛ

Референтен No: 35 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 19.09.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Протоколи

Договори:

Договор ТО-09 / 13.01.2020

Допълнителни споразумения

Договор ТО-84 / 27.02.2020

Договор ТО-85 / 27.02.2020