Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на оборудване на линейната част за ГТЛ

Референтен No: 35 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 19.09.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Протоколи

Договори:

Договор ТО-09 / 13.01.2020

ТО-09-2020г. обос.поз.2 03.02.2020 1197 kb   

Допълнителни споразумения

Договор ТО-84 / 27.02.2020

TO-84-2020г. обос.поз.1 28.02.2020 1243 kb   

Договор ТО-85 / 27.02.2020

TO-85-2020г. обос.поз.3 28.02.2020 1422 kb