Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на облицовки за откатни барабани за SRs 2000 и SRs 1200

Референтен No: 59 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 08.01.2020 г.

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори:

Договор 69 / 21.02.2020

TO-69-21-02-2020-ЗАЛ 21.02.2020 1413 kb