Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на облицовки за откатни барабани за SRs 2000 и SRs 1200

Референтен No: 38 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 25.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 14:00 на 26.09.2019 г.

Съобщения

Съобщение за удължаване на срока

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП