Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лентоотрезна машина

Референтен No: 60 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.01.2020 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 14.01.2020 г.

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Договори:

Договор TO-109 / 17.03.2020

TO-109-17-03-2020z 25.03.2020 1017 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка