Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на лагери за подвижен железопътен състав

Референтен No: КС 03-2016-02 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Покани за представяне на оферти

Документация

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор 351 / 28.09.2017

MT-351-2017 02.10.2017 513 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка