Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на консумативи и резервни части за изпитвателните въглехимични лаборатории

Референтен No: 45 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 24.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:00 на 25.09.2019 г.

Документи

Техническа спецификация

Протоколи

Договори:

Договор МТ-316 / 18.11.2019

Договор МТ 316 - 18.11.2019 г 19.11.2019 1049 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ-318 / 21.11.2019

Договор МТ 318 - 21.11.2019 г 22.11.2019 1043 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка