Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на индустриални управляеми Ethernet – комутатори

Референтен No: 45 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.06.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 23.06.2017 г.

Съобщения

Документи

Договори:

Договор MT-254 / 10.07.2017

MT-254-2017 11.07.2017 707 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка