Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на гумено-транспортнa лентa B1800 ЕР2500”

Референтен No: КС 12-2017-04 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Решение stamp.pdf 20.09.2018 1458 kb   

Покани за представяне на оферти

Покани stamp.pdf 20.09.2018 9659 kb   

Протоколи и доклад на комисията

Протокол 1 stamp.pdf 21.11.2018 2011 kb   

Протокол 2 stamp.pdf 21.11.2018 2310 kb   

Протокол 3 stamp.pdf 21.11.2018 3381 kb   

Окончателен доклад stamp.pdf 21.11.2018 252 kb   

Решение за приключване на процедурата

Договори

Договор МТ - 470 / 31.12.2018

MT-470-31-12-2018-ЗАЛ 09.01.2019 920 kb   

Допълнителни споразумения

№ 1 10.12.2019 1071 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 09.01.2019 4507 kb