Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на гумено-транспортнa лентa B1800 ЕР2500”

Референтен No: КС 12-2017-03 / 0

Решение за възлагане на поръчка

Решение.pdf 23.04.2018 598 kb   

Покани за представяне на оферти

Покани.pdf 23.04.2018 4313 kb   

Протоколи и доклад на комисията

Решение за приключване на процедурата

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ - 270 / 01.08.2018

MT-270-1-08-2018-ЗАЛ 03.08.2018 857 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

за възложена поръчка 03.08.2018 4270 kb   

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка