Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на филтри

Референтен No: 104 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 21.10.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 22.10.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Променена документация

Разяснения

Разяснение №1.pdf 07.10.2019 150 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 15.11.2019 196 kb   

Протокол 2.pdf 15.11.2019 185 kb   

Протокол 3.pdf 17.03.2020 133 kb   

Протокол 4.pdf 17.03.2020 306 kb   

Протокол 5.pdf 17.03.2020 212 kb   

Протокол 6.pdf 17.03.2020 451 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор TO-188 / 02.06.2020

TO-188-2-06-2020-ЗАЛ 16.06.2020 1509 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор TO-189 / 02.06.2020

TO-189-2-06-2020-ЗАЛ 16.06.2020 2805 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор TO-251 / 17.08.2020

TO-251-17-08-2020-ЗАЛ 20.08.2020 1621 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка